Podmínky ochrany osobních údajů

Dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR”)

Správce osobních údajů: web: https://www.plzenackavbrne.cz/, e-mail: info@plzenackavbrne.cz,  (dále jen „správce“).

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “”) bude správce na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa, křestní jméno.

II. Účel zpracování

Vaše OÚ bude správce zpracovávat pro marketingové účely: zejména zasílání informací o nových článcích, případné nabízení zboží a služeb týkajících se tohoto webu, a to zejména formou informativního sdělení prostřednictvím e-mailu.

III. Doba zpracování

Vaše OÚ bude správce zpracovávat po dobu 3 let, dokud se z odběru neodhlásíte. Odhlásit se lze kdykoli prostřednictvím odkazu na konci každého emailu, který prostřednictvím tohoto odběru dostanete.

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat také tito zpracovatelé:

  • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu webu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného provozu webu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné – v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky nemůže správce zasílat.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@plzenackavbrne.cz

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který udělujete za výše uvedených podmínek se stane účinným po kliknutí tlačítko Přihlásit k odběru.